Jakość

Zdrowie i bezpieczeństwo

Najcenniejszą wartością naszej firmy są pracownicy, a ich bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet naszych działań. Kształtujemy oraz rozwijamy kulturę bezpieczeństwa, wdrażamy nowe standardy, skupiając się na działaniach prewencyjnych, a wszystko po to, by tworzyć bezpieczne środowisko pracy. Kładziemy duży nacisk na szkolenia BHP i odpowiednie przygotowanie pracowników tak, aby uniknąć ryzyka wypadków. Podejmujemy działania mające na celu ciągłą poprawę bezpieczeństwa i ergonomię pracy. Mamy jeden wspólny cel: zero wypadków.

Środowisko

Jako odpowiedzialna organizacja dokładamy również wszelkich starań, aby konsekwentnie minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Staramy się dobierać i proponować naszym Klientom surowce oraz techniki produkcji, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Popieramy zrównoważony rozwój i przyczyniamy się do tworzenia „zielonego świata”. Doceniamy dostawców poszukujących proekologicznych alternatyw dla tradycyjnych metod produkcji.

GMP i HACCP

Dbając o najwyższe standardy produkcji w naszej firmie wdrożyliśmy zasady GMP i system HACCP. Dostosowaliśmy nasze procedury oraz przestrzeń produkcyjną do wymagań systemu tak, aby oferować naszym Klientom możliwie najwyższą, powtarzalną jakość wykonywanych usług. Ciągle podnosimy standardy higieniczne tak, aby Klienci mieli pewność, że produkty u nas wytwarzane są w pełni bezpieczne i spełniają najwyższe normy jakościowe.

ISO 9001

W sierpniu 2018 roku uzyskaliśmy certyfikat wg normy ISO 9001:2015 w zakresie produkcji opakowań premium i konfekcjonowania. Od początku istnienia tj. od 2011 r. opieramy swój rozwój na dążeniu do jakości, a także procesowym podejściu w zarządzaniu. Zobowiązujemy się do osiągania, a nawet przekraczania oczekiwań Klientów dotyczących jakości naszych produktów i usług wytwarzanych w bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska naturalnego obszarze produkcyjnym z poszanowaniem zasad prawa. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów w każdej fazie procesu produkcji i wykrywanie wad u źródła, celem ograniczania strat. Zarządzając, stale dążymy do pełnego zaangażowania naszych pracowników w dbałość o jakość w każdej wykonywanej czynności.

iso2015