Dotacje

CELE PROJEKTU: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

 

PLANOWANE EFEKTY: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 278 762,61 PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100%